Mieszkania test

wdt_ID klatka piętro nr mieszkania pow. il. pokoi balkon / loggia ogrodek / taras status link balkon / loggia ogródek / taras
1 A 0 1 31,27 1 0,00 20,46 Sprzedane NIE TAK
2 A 0 2 76,88 3 0,00 69,45 Sprzedane NIE TAK
3 A 0 3 59,22 3 0,00 90,76 Sprzedane NIE TAK
4 A 0 4 57,89 3 0,00 84,21 Sprzedane NIE TAK
5 A 0 5 42,24 2 0,00 24,76 Sprzedane NIE TAK
6 A 0 6 41,58 2 0,00 43,89 Sprzedane NIE TAK
7 A 0 7 41,58 2 0,00 25,51 Sprzedane NIE TAK
8 A 0 8 42,17 2 0,00 9,27 Sprzedane NIE TAK
9 A I P 9 43,05 2 4,19 0,00 Sprzedane TAK NIE
10 A I P 10 31,27 1 12,24 0,00 Sprzedane TAK NIE